Vágyak vagy álmok 3.

+18 2007.07.08 | Lolamacko | Kategória: Erotika
A lány próbált segíteni, hogy új ruhái ne menjenek tönkre és pillanatok alatt alulról teljesen meztelen volt. A férfi lenyomta a fejét és a farkát a szájába nyomta, és nagy sóhajokkal jutalmazta a lány szopását. Közben a férfi az ujjaival a puncijában matatott, három ujját is ki - behúzogatta, egy idő után az ölébe ültette a lányt és fölnyársalta...

A számla kiegyenlítése

+18 2017.04.28 | Moviespam | Kategória: Gay
"Lorenre gondoltam, de a testemet szétfeszítő erők magukkal rántottak és újra csak ők kettőjüket láttam magam előtt. Éreztem az izzadt testük pulzálását, a forrósodó levegőt, melyet felém köhintettek eközben. Szólni akartam nekik, hogy mi tegyenek, de elragadott az élvezet és csak sodródtam tovább benne."
Troy M. Grant - Seduced by My Soccer Buddies művének alternatív folytatása

Nászajándék

2017.04.28 | fenotrin | Kategória: Horror
Emily korán érkezett a klinikához. A szokásos protestáló tömegből még csak néhányan voltak a bejáratnál, de a gúnyolódásuk és gyűlölködő megjegyzéseik elegek voltak ahhoz, hogy kicsinek és szánalmasnak érezze magát és a váró hideg intézeti berendezése sem javította a hangulatát. A recepció golyóálló üvege mögött ülő enyhén túlsúlyos, középkorú nő szinte fel sem nézett, amikor Emily odalépett.
...

A lovag

+18 2017.04.27 | Kennycica | Kategória: Hetero
Egy régi, rossz emlék

Polaniecki család 01. rész

2017.04.27 | vakon | Kategória: Regény
Éjfél után egy óra lehetett körülbelül, midőn Polaniecki Krzemienbe ért. Gyermekkorában már több ízben volt e
faluban és mindannyiszor hónapokig időzött ott az anyjával. Igyekezett tehát emlékeit összeszedni, de éjjel, a
holdvilág csalóka világításánál idegenszerű formát öltött minden előtte.
Polanieckit ez a csendes éjjel és ez a környezet egészen elbájolta. Fiatalságát fárasztó komoly tanulmányoknak
szentelve, nagyobbrészt külföldön töltötte; Varsóban pedig egészen a kereskedelem és ipar vette őt igénybe. Ennek
a békés falunak a láttára aztán egyszerre felébredtek régi emlékei, lelke előtt felvonult egész fiatalsága, és
felmerült előtte öt éve elhunyt anyjának képe is.
A faluban mindenki aludt már e késői órában.
A kocsi csak nehezen haladt előre a homokos úton, aztán befordult egy sötét akácfasorba, melynek végében egy
nagy ház sötét tömege állott; néhány ablaka volt csak megvilágítva.
Polaniecki kisvártatva a ház verandáján állott. Két házőrző eb kíséretében egy szolga jött eléje. A kutyák fehér,
selyemszőrűek voltak és nem morogták meg az éjjeli jövevényt, csak körülszaglálták, barátságosan csóválva
farkukat. A szolga elvette Polaniecki útitáskáját és bevezette őt az ebédlőbe, ahol a vacsora már fel volt tálalva.
Mielőtt asztalhoz ült volna Polaniecki, hogy elzsibbadt lábain könnyítsen, fel s alá járkált a teremben, de cipőinek
nyikorgása a fényezett parketten bántotta őt. Leült hát, szétbontotta asztalkendőjét és vacsorálni készült, midőn az
ajtó felnyílt. Kecses alak jelent meg az ajtó keretében; nem lehetett más, mint Krzemien birtokosának leánya:
Plawicka Mária, kiről Polaniecki már gyakran hallott beszélni.
Fölállt, köszönt és megnevezte magát

Anytime 14.

+18 2017.04.27 | Cherrys | Kategória: Hetero
"Amy már alig bírta kivárni hogy hét óra legyen és újra lássa Josh-t, vagyis Joshua lássa őt újra, volt ugyanis egy kis meglepetése a férfinak."
2017.04.28 | bakos1022
Látom, ahogyan verdesel,
Szárny szegetten repdesel. [...]
2017.04.27 | bakos1022
Vágysz szépre, igazra, jóra,
Mint hernyó a pillangóra.
[...]
2017.04.26 | Ael M.
Egyszer elviszlek oda,
ahol mindig tavasz van,
nyílik virág-csoda
és a tél hívatlan. [...]
2017.04.28
“Amikor megjelenik a lehetőség, más formában kínálkozik fel és más irányból jön, mint ahonnan várjuk. Ez mindig így van a lehetőséggel: ez az ő furfangja. Megvan az a ravasz szokása, hogy a hátsó ajtón surranjon be, és gyakran szerencsétlenségnek, vagy vereségnek álcázza magát. Talán ez a magyarázata, hogy olyan sokan vannak, akik nem képesek felismerni, amikor megjelenik.”

(Napoleon Hill)
2017.04.27
“A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik.”

(Amby Burfoot)
2017.04.26
“Az, hogy milyen a boldog ember élete, gondolatai milyenségén múlik: így hát ügyelj erre! Ne fogadj be sötét, negatív gondolatokat.”

(Marcus Aurelius)
Ajánlott oldalak