Ha nem akarsz lemaradni:

Értesülj a legfrissebb történetekről első kézből ott, ahol akarod!

BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ
Friss hozzászólások
Dávid Juhász: Ez nem lehet igaz! A munkahely...
2018-04-19 14:21
Dávid Juhász: Nagyon jó történet! Szépen öss...
2018-04-19 08:32
AnnaRia: Nekem is extra a klitoriszom.....
2018-04-18 23:56
Erikababa: Igen sajnos a kommunikacio nag...
2018-04-18 17:23
Pumpkin: Szia, Olyan érzésem van mint h...
2018-04-18 13:08
Legnépszerűbb írások:
pff
Barbara, Kedves!<br /> A villamoson láttam meg a nevetésedet, mintha csak Te lennél, akkor...
Legnépszerűbb szerzők:

Adatkezelési szabályzat és felhasználási feltételek

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az alábbi weboldalakhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki:

www.tortenetek.hu
www.beszámolók.hu
www.erotikustortenetek.hu
www.novella.hu
www.regény.hu

(A továbbiakban együttesen: Weboldalak)

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azokon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, Szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalakon található hivatkozás vezet.
A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.
A Weboldalakon a felhasználók történeteket tehetnek közzé, mások történeteit olvashatják, azokat értékelhetik, kommentelhetik.

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

system_check

A Weboldalak tulajdonosa, fenntartója a Publisher Hungary Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Könyves utca 1.; nyilvántartási szám: 06-09-015503; adószám: 22698566-2-06; eljáró cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága; [email protected]). ; továbbiakban: Szolgáltató). A Weboldalakon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Publisher Hungary Kft..
A felhasználók adatait a Publisher Hungary Kft. kezeli.

A Weboldalak üzemeltetését a Publisher Hungary Kft. megbízása alapján a World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-293552; adószám: 23701764-2-41; eljáró cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; [email protected]) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az Weboldalak karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: [email protected]
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.
A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy azokról a Szolgáltatót értesíti.

3. Irányadó jog

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége – ide értve a reklámozási tevékenységet is – Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Szolgáltató kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Szolgáltató kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

II. Adatkezelés

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az adatkezelő a fentiekben megjelölt Szolgáltató. Az érintettek személyes adatait a jelen tájékoztató alapján, a Weboldalak működtetésével összefüggésben a Szolgáltató kezeli.
A Szolgáltató az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

2. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

A Szolgáltató a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Szolgáltató csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.
A Szolgáltató a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).

3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel a Szolgáltató tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Az érintettek önként lépnek kapcsolatba a Szolgáltatóval, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatását. Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

4. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Szolgáltató törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldalak üzemeltetése, és a regisztrált felhasználók részére a hozzáférés biztosítása. Az adatkezelés célja mindezek alapján:
- Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
- Az érintettek számára reklám, hírlevél küldése;
- A Szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatót illető jogok gyakorlása;
- Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból a Szolgáltató csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel.

5. Az adatok forrása, regisztráció, regisztráció profil közösségi profillal

A Szolgáltató kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.
Az adatok megadása az érintett regisztrációja során történik. Az érintett a regisztráció során megadja a regisztrációs űrlapon szereplő adatait.
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben az érintett kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően a Szolgáltató importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. Az érintett kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Szolgáltató által történő kezeléséhez.

6. A kezelt adatok köre

A Szolgáltató kizárólag az érintettek által a regisztráció során megadott személyes adatokat, valamint a profilban megadott egyéb adatokat kezeli.
Regisztráció során rögzített adatok, melyek megadása a Weboldalak igénybe vételének feltétele:
Felhasználónév, jelszó: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a Weboldalakra való belépés biztosítása.
E-mail cím: Az adatkezelés célja az érintettel való kapcsolattartás, az érintett számára tájékoztatás, hírlevelek, reklámok küldése.
Születési dátum, nem: Az adatkezelés célja a Weboldalakon belül közösség létrehozása, emellett az életkor ellenőrzése.
A regisztrációt követően a felhasználó a saját profiljában megadhatja blogjának címét, bemutatkozást írhat, profilképet tölthet fel, e-mail címet adhat meg. A profilban szereplő adatok megadása nem szükséges a Weboldalak látogatásához, a szolgáltatások igénybe vételéhez. Az adatkezelés célja a közösség létrehozása, kapcsolatteremtés, a szolgáltatások nyújtása.

7. Az adatkezelési folyamat leírása

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az érintett, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalakra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. Az érintett az adatokat önállóan adja meg, a Szolgáltató erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az érintett a Szolgáltató által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az érintett önkéntes hozzájárulása.

8. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

9. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót, mint a Weboldalak üzemeltetőjét segítik a Weboldalak optimalizálásában, abban, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalakon a Szolgáltató külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Szolgáltató felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A Szolgáltató a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

10. Adattovábbítás

A Szolgáltató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
A Szolgáltató az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

11. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Szolgáltató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.
A Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
A Szolgáltató igénybe veszi az I. pontban megjelölt Üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót.

12. Adatbiztonság, az adatok megismerése

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szolgáltató az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Szolgáltató érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.
A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Szolgáltató több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A Szolgáltató az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, a Szolgáltató érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Szolgáltató az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

13. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Szolgáltató a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben a Szolgáltató az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatást ad.
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
Mivel az érintett részére a Szolgáltató folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – a Szolgáltató mindaddig kezeli az adatokat, amig a Szolgáltató és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig a Szolgáltató az érintett számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot a Szolgáltató töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést a Szolgáltató végrehajtja.
Törlés helyett a Szolgáltató – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén a Szolgáltató az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Szolgáltató a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

14. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A Szolgáltató az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Szolgáltató helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Szolgáltató szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Szolgáltató az érintettet a törlésről tájékoztatja.
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Szolgáltató székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Szolgáltatónek küldött e-mailben.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szolgáltató kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

III. Felhasználási feltételek

1. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok
Tekintettel arra, hogy a Weboldalak célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a Szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

2. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó a Weboldalakat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót a Weboldalak használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó a Weboldalak használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles a Weboldalak használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldalak használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles a Weboldalak használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen:
− ha kiskorú felhasználó a figyelmeztetést követően újabb regisztrációt kísérel meg,
− ha a felhasználó erotikus képet tölt fel,
− ha más személy adatait teszi közzé.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
− Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
− Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
− Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
− Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldalak rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldalak rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− Tartózkodni a Weboldalak működésének megzavarásától, akadályozásától;
− Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldalak informatikai biztonságát veszélyezteti;
− Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

3. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a fenti III.2. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a III.2. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, Szolgáltató által tárolt adatokat Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

IV. A Szolgáltató felelőssége
1. A szolgáltatás folyamatossága
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

2. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő Szolgáltatónak minősül.