Ha nem akarsz lemaradni:

Értesülj a legfrissebb történetekről első kézből ott, ahol akarod!

BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ
Legfrissebb történetek:
Kellemes, igényes pornótörténet. Tulajdonképpen lektűr irodalom.
Kocsordon az észak alföldi községben jár a nyár, benéz minden ablakon, kulcslyukon, átsuhan...
Ne sírj lelekecském! - simogatta meg a fejem.<br /> A könnyeid elolvasztják az édes arcocskádat......
A tündér szemérmes pillantással eltakarta viszonylag lapos mellkasát.<br /> – Rajta! – noszogatta...
Csak emlékek kusza, összegabalyodott, szabálytalan, nehéz halmaza, amit leteszek itt örökre....
Friss hozzászólások
RichardRoe: Mindig felforr a vérem, ha egy...
2022-01-23 16:28
91esfiu: Tudtam, úgy tudtam :) már várt...
2022-01-23 00:43
Asszisztencia: Hello! Folytatás mikor várható...
2022-01-22 14:53
Marthy: Juj! Lesz következő rész ugye?...
2022-01-21 20:17
tenda: Nagyon tetszett.
2022-01-21 18:13
Legnépszerűbb írások:
pff
Barbara, Kedves!<br /> A villamoson láttam meg a nevetésedet, mintha csak Te lennél, akkor...
Legnépszerűbb szerzők:

Belépő az Édenbe 35-36. rész

Harmincötödik fejezet

Már vágni lehetett a szobában a füstöt. Abu Seham és öt társa térképet készített a lehetséges útvonalakról amerre a szökevények mehettek. Maguk elé terítették a vidék nagyléptékű térképét. Sok lehetőség állt előttük, bár az erősen leszűkítette a kört, hogy a mentő ellenőrzése után valószínűleg nem mernek majd magasabb rendű úton közlekedni.
- Szerintem teherautóval mentek tovább. – mondta, Khaleb Muszuf. - bár a mentő mellett nem találtunk újabb keréknyomokat, de személyautóval nem lehet beteget szállítani.
- Valószínűleg igazad van, - mondta Abu Seham - de szeretném, ha mégis minden járművet ellenőriznétek!
- Az természetes, de a kereső brigádokat, amiket reggel indítunk majd útra, a teherautókra kéne specializálni.
- Én úgy képzeltem a dolgot, hogy az ellenőrző pontoknál mindenkit megállítnának, mint eddig. Mi helikopterrel pásztáznánk a környéket, és csak azok után a kocsik után küldenénk a különleges csoportokat, amelyek gyanúsak.
- Szerintem ez így túl laza. Könnyen átcsúszhatnak a hálón. - szólt bele Mohamed Sehib is.
- Nem, ha a helikopteres megfigyelést jól végezzük. Bár tudom, hogy nagy zajt csapnak, de nagy területet gyorsan át lehet vele tekinteni. Most azt javaslom uraim, hogy térjenek nyugovóra, és holnap reggel ötkor találkozunk ugyan itt.

Reggel kiosztotta a térképeket a négy heikopteren elhelyezkedő embernek. Az ötödik gépre Abu Sahem saját maga ült fel, és egy embert pedig otthagytak a rádió mellett. A mentőautót elérve sugáralakban indultak el. Négy teherautó és egy személykocsi után indították el az akciócsoportokat, de hiába. Már tíz óra is elmúlt, amikor észrevették a táborhely maradványait. Abu Sahem gépe is odarepült és leszálltak. Minden kis centimétert átvizsgáltak az út azon a felén.
- Nem rég mehettek el uram! - jelentette Mohamed Sehib. - Abu Sahem a helikopterhez ment, és kiadta a parancsot a többi egységnek, hogy tartsák szemmel ezt az útvonalat. Reménykedve ültek vissza a gépbe. A keréknyomokból tudták már, hogy egy teherautót keresnek. Csak azt nem látták, hogy az autó az út másik oldalán rejtőzködik egy hatalmas szikla fedezékében úgy, hogy még a helikopterről sem lehet látni. Arra vártak, hogy a helikopterek elmenjenek, és ők továbbmehessenek a földeken át a következő bekötőútra.


Harminchatodik fejezet

Este érkeztek meg a kis hegyi falucskába. Adam miután üdvözölték Ali Hasszán rokonait és ismerőseit, egy kis felfedezőútra indult a vidéken. A falu szélén meg is találta, amit keresett. Itt a hegy meredeken szakadt le a tenger felé. Három méterre a szakadék szélétől egy kis sziklapad ugrott ki, mögötte barlang. Adam leereszkedett ide és zseblámpával körülnézett a barlangban. Nem volt túl nagy, de több járat és beugró is volt benne. Adam az egyik beugróban hagyott egy zseblámpát, meg egy plédet, amit a zsákjában vitt magával. Visszamászott a fennsíkra, aztán leült egy kidőlt fára. Gyönyörű látvány tárult elé. A szakadék alatt egy kis erecske tört utat magának a tenger felé. Körülötte gyönyörűen zöldelltek a bokrok és a fák. Üdítő látvány volt a sok elszáradt éppen csak vegetáló cserje után. Ha erősen hunyorított a szemével, akkor láthatta a horizontnál a tenger kék ködét. Nézte a lenyugvó napot és fájt a szíve. Sosem akart ekkora fájdalmat okozni Evának, de muszáj volt mind a kettőjük érdekében.

Lassan felállt és visszaballagott a faluba. Megbeszélték Ali Hasszánnal, hogy sötétedés után búcsúvacsorát rendeznek a kis lapályon. Levágtak egy birkát, nagy tüzet raktak, az asszonyok tüsténkedtek. Evát nem engedtek semmihez sem nyúlni. Most ő vendég volt. Ben Moorgen is felkelt. A hosszú nyugodt alvástól jobban lett. Közvetlenül a tűzhöz ültették, és forró levessel teli bögrét nyomtak a kezébe. Ali Hasszán megmutatta a tevéket, amiken másnap reggel majd négyen tovább mennek. Mókázva utánozta az állatok mozgását, mire az egyik teve nemtetszését kinyilvánítván nemes egyszerűséggel leköpte. Mindenki a hasát fogta a nevetéstől, ő pedig egy csomó pénzt lealkudott a tevék árából.
- Zuhanyt nem akarni venni, tiszta árvíz. Léket kapott a sivatag hajója. - Kiabálta gesztikulálva, és közben tartotta a markát a férfinek, akitől vette őket, az pedig egyenként számolta vissza neki a pénzt, amit már kifizetett neki Ali.

Nekiláttak a vacsorának. A birka isteni finom volt. A frissensült lapos kenyerekre szelték, és úgy harapták az egészet. A kocsmáros hozott egy kisebb hordó jó bort azt itták a sültre. Adam Eva és Moorgen közé ült és folyton töltött a Férfinak. Az pedig ivott. Mikor már alig bírt az italtól fennmaradni Adam megkérdezte:
- Nem akarsz békülni?
- Nem! Gyűlöllek!
- Mégis csak a latrinába való vagy.
- Megöllek! - ugrott fel Ben Moorgen, és előrántotta a bicskát, amit Eva konyhai felszereléséből lopott. Adam félreugrott a szúrás elől, mire a másik rávetette magát. Vészesen gurultak a szakadék felé. Ali Hasszán megpróbálta őket szétválasztani, de Ben Moorgen a karjába szúrt. Adam nagy nehezen lerázta magáról és felállt. Egy falubeli férfi odalépett Ben Moorgenhez és fel akarta segíteni, de az őt is megszúrta és úgy ugrott neki ismét Adam lábának, mint egy dúvad. Mind ketten megtántorodtak, és belezuhantak a szakadékba. Mindenki döbbenten megállt egy pillanatra. Aztán Eva kétségbeesve felsikoltott. A szakadék szélére léptek, de az esti sötétségben nem láttak semmit.
Folytatások
3500
- Hol kezdjük az új életet?
- Az anyádnál, vagy New Yorkban, vagy Washingtonban. Ahol akarod. Nyugállományozott állami tisztviselő vagyok. A svájci bankszámlánkból vidáman megélünk életünk végéig. A nyarakat biztosan itt ebben a villában töltjük majd.
- Ez a tied? - kérdezte csodálkozva Eva.
- Nem az enyém, hanem a tied. Még nászajándékba vettem neked. Sajnos a küszöbön nem tudlak átvinni tekintve arra, hogy törött a karom és ketten vagytok. Kiszálltak a kocsiból és boldogan...
3928
Eva felült és gyöngéden szájon csókolta a férfit. Az egy pillanatra meghökkent, aztán felszínre törtek az érzései. Magához ölelte az asszonyt és forrón megcsókolta. A haját simogatta. Evának először lelkiismeret furdalása volt, de aztán úgy gondolta, hogy úgy kell Adamnak, ezt megérdemli, hisz ismét eltűnt a szeme elől. Ali Hasszán most hanyatt fektette és gyöngéden felemelte a hosszú leplet, amiben most is volt. Elkezdte a mellét simogatni, majd a keze lejjebb csúszott...
3059
Közben Muszuf megbeszélte a pilótával, hogy ő átmegy a másik faluba és megnézi, hogy mi a helyzet ezzel az Ali Hasszánnal. Majd mobiltelefonon tartják a kapcsolatot. Aztán mikor megjött a kocsi elbúcsúzott illően az öregtől, beült a kocsiba és elhajtott...
3077
Már mindenkinek elege volt az egészből. Üldözni egy olyan csoportot, akik semmit sem csináltak. Tudták, hogy a két amerikait milyen körülmények között ítélték el. Aztán meg ez az akció elvonta őket a rendes munkájuktól...
Előző részek
2799
Nekem már az is gyanús volt, hogy a sofőr úgy kiabált, hogy mért kell megállniuk, ha a sziréna szól. Aztán kinyitottam hátul az ajtót. Egy beteg volt csak benne, de úgy látszott, hogy nagyon rossz bőrben van. Egy női orvos az arcát kezelte le éppen. Volt még egy másik orvos is. Azzal beszéltem. Azt mondta, hogy azért van a kocsiban annyi orvos, mert a sebesült valami magas rangú ember. Aztán a beteg elkezdett köhögni, és vértköpött. Nagyon megijedtem, és tovább engedtem őket. De az mégis...
2848
Szorosan átölelték egymást, és szenvedélyesen csókolózni kezdtek. Amikor beteltek ezzel a játékkal, Adam felállt és odament a teherautóhoz. Kivette a takaróit, és a bokrok közé vitte. Eva letérdelt a rögtönzött ágyra, és ledobta magáról a csadort. Alatta semmi sem volt. Adam gyöngéden a hátára fektette...
2575
A rabszállító ismét elindult. A két motoros rendőr helyét felváltotta két ismeretlen. Húsz perc őrült vágta után ismét megálltak.
- Húzódjanak olyan hátra, amennyire lehet! - szólt egy ismeretlen hang. - Fel kell robbantani az ajtót. - a robbanás után felpattant az ajtó, és ők a tisztuló füstködön keresztül egy burnuszos asszonyt pillanthattak meg. A nő most fellépett a kocsira és megszólalt:
- Üdvözlöm önöket a „Kimentem a férjemet a halál torkából” nevű járaton!
-...
2719
Másnap minden a terv szerint ment minden. A gyors reggeli után lement a közeli parkolóba, ahol a mentőt hagyta előző este. Könnyű nadrágja és pólója fölé hosszú csadort húzott. Egy kis tokból elővette a gombostűt, és a ruha ujjába tűzte úgy, hogy aki a keze után nyúl, az pont ráfogjon a kiálló hegyre...
3074
- Terhes vagyok. - nyögte ki nagy nehezen.
- Nem baj, majd vigyázok. - mondta kedvesen a rendőrnő. - Van benne gyakorlatom.
Eva összerázkódott és a könnyeivel küzdött, hogy ne adja ki magát mennyire fél. A nő tényleg ügyes volt. Mikor végeztek elnézést kért, és kiment a szobából. Eva felöltözött és átment a vámtiszthez...
Hasonló történetek
3866
Most zuhanyozzál le, aztán irány a szülői ház. Utólagos engedelmeddel haza telefonáltam, hogy előkészítsem a terepet. Csak azt mondtam, hogy összevesztetek Adammal és te, ott hagytad...
3979
Ezután jelentéseket kellett olvasnia és kiszúrni az árulókat. Sok kettős ügynököt lebuktatott, többek között azt a nagy medvét is, aki költöztette. Teljesen nem lehetett rábizonyítani, hogy kettős ügynök, de azon túl csak apró - seprő ügyeket bíztak rá...
Hozzászólások
Mellesleg ·
Mellesleg mi a véleményetek erről a történetről?

AmandaAdmin ·
Kedves Felhasználók! A tortenetek csapata új társkereső oldalt indított. Ismerkedés meleg férfiaknak: WWW.BOYSXX.SITE Ismerkedés heteroszexuálisoknak: WWW.TEENSFK.SITE Ezer erotikus történetet gyűjtenek össze ott, vannak ismeretségek és kommunikáció. Meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon. Az ingyenes regisztráció továbbra is nyitva áll

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Ha nem akarsz lemaradni: