Ha nem akarsz lemaradni:

Értesülj a legfrissebb történetekről első kézből ott, ahol akarod!

BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ
Legfrissebb történetek:
Kellemes, igényes pornótörténet. Tulajdonképpen lektűr irodalom.
Kocsordon az észak alföldi községben jár a nyár, benéz minden ablakon, kulcslyukon, átsuhan...
Ne sírj lelekecském! - simogatta meg a fejem.<br /> A könnyeid elolvasztják az édes arcocskádat......
A tündér szemérmes pillantással eltakarta viszonylag lapos mellkasát.<br /> – Rajta! – noszogatta...
Csak emlékek kusza, összegabalyodott, szabálytalan, nehéz halmaza, amit leteszek itt örökre....
Friss hozzászólások
RichardRoe: Mindig felforr a vérem, ha egy...
2022-01-23 16:28
91esfiu: Tudtam, úgy tudtam :) már várt...
2022-01-23 00:43
Asszisztencia: Hello! Folytatás mikor várható...
2022-01-22 14:53
Marthy: Juj! Lesz következő rész ugye?...
2022-01-21 20:17
tenda: Nagyon tetszett.
2022-01-21 18:13
Legnépszerűbb írások:
pff
Barbara, Kedves!<br /> A villamoson láttam meg a nevetésedet, mintha csak Te lennél, akkor...
Legnépszerűbb szerzők:

Belépő az Édenbe 39. rész

Harminckilencedik fejezet

Megúszta az előző éjszakát a helikopteren Khaleb Muszuf. Az igaz hogy a pilótának is volt annyi esze, hogy a határsávot nagyívben kikerülte. Reggel aztán leszálltak az első nagyobb falu mellett. A parasztoktól kaptak lepényt meg kecskesajtot. Megreggeliztek, aztán a falu vezetőjéhez mentek érdeklődni, hogy nem láttak - e a napokban idegeneket. A hosszas üdvözlési aktus után a vendéglátó forró erős zöldteát hozatott be a szolgálóval, aztán leültek és elkezdtek beszélgetni.
- Gyönyörű a falud öreg. - kezdte a beszélgetést Muszuf - Gazdag és tiszta.
- Már nem olyan, mint a háború előtt. Akkor még kevesebb volt a felhő és több az eső. A háború után közvetlenül kipusztult a fél kecske nyáj, amikor a folyóból ittak.
- Mert olaj esett az égből.
- Az. A lányom is elvetélt. A szomszéd faluban meg kétfejű kecske született. A víz mellett meg sok volt a döglött madár. De azért már valamivel jobb az élet.
Már tisztára lehet seperni az utcákat.

- Azt szeretném kérdezni tőled, hogy nem láttál - e idegeneket a környéken?
- Nem fiam. De a szomszéd faluba visszajött az a kópé Ali Hasszán. Tudod a féllábú Hasszán fia. - Muszuf úgy tett mintha tudta volna, hogy kiről is van szó. Az öreg folytatta:
- Az mindig mókázik. Nincsen neki két komoly szava egymásután. Pedig nagy tragédia érte. A családja meghalt, amikor a kurd bestiák között rendet rakott az elnök. Az anyja neki is kurd volt, de az apja nagyon rendes perzsa volt. Jó barátságban voltunk.
- Szóval kurd hazafi. Azt hiszem, meg van az emberem. - gondolta magában Muszuf.
- Milyen messze van ez a falu?
- Egy óra járás, ha jól kilép.
- Nem lenne egy autója, amit kölcsönadna nekem?
- Nekem nincs, de az unokámnak van egy teherautója. Azon szokta a levágandó állatokat a városba szállítani. - becsöngette a cselédet és elküldte a fiáért, meg a kocsiért.

Közben Muszuf megbeszélte a pilótával, hogy ő átmegy a másik faluba és megnézi, hogy mi a helyzet ezzel az Ali Hasszánnal. Majd mobiltelefonon tartják a kapcsolatot. Aztán mikor megjött a kocsi elbúcsúzott illően az öregtől, beült a kocsiba és elhajtott.
Bekanyarodott a faluba a kis temető mellett és egyből meglátta a friss sírhantokat. Megállt és bement hozzájuk. Név nem volt rajtuk, de az biztos volt, hogy csak pár órája emelték őket. Bement a faluba és egyenesen itt is a „polgármesterhez” ment.

- Jó napot. - mondta nem túl nagy tisztelettel. - Hol van Ali Hasszán?
- Ki keresi? - kérdezte az, gyanakodva, aztán elsápadt, amikor megmutatta neki Muszuf a rendőr igazolványát. - Hát bement a városba a barátaival.
- Jó! - mondta a rendőr, bár nem nagyon hitt a magyarázatnak. - Most azt mondja meg, hogy kié az a két friss sír a temetőben?
- Nem tudom, hogy mi a nevük. Két utazó volt, akik leestek a nagyszikláról. Úgy találtunk rájuk reggel.
- Nem kellet volna értesíteni a rokonságukat?
- Nem tudtuk uram, mert nem voltak náluk papírok. - tódította.
- Perzsák volta, vagy külföldiek?
- Azt én nem tudhatom, mert teljesen szétzúzódtak a sziklákon. - kimentek megnézni a helyszint. Khaleb Muszuf felhívta a pilótát. Elmondta, hogy mit tapasztalt és, hogy a pilóta rendeljen ide egy csapatot. Exumálni kell a holttesteket.

Egy óra múlva ott is volt a nyombiztosító brigád, meg a halottkém. Feltárták a sírokat, de csak az egyikben volt halott. Egyből azonosítani tudták benne az egyik szökevény személyét. Ben Moorgen volt az. A másik sír viszont üres volt.
- Hol a másik? - ordított Muszuf a reszkető polgármesterre.
- Azt nem találtuk.
- Hogyhogy nem találtátok?
- A lányom este látta őket a szakadék mellett. Ketten voltak. Minket nem bántottak, hát mi sem maceráltuk őket. Nem voltak ismerősök, hát biztosan beleestek éjjel a szakadékba. Ha csak az egyik esett volna bele, biztosan segítségért jött volna a másik. Hát úgy gondoltuk, hogy az egyik hullát biztosan elvitte a folyó. Hát két sírt csináltunk.
- Túl sok a biztosan! És ha az egyik megölte a másikat és odébb állt? - a polgármester csodálkozó képet vágott, majd megvonta a vállát.
- Mindenre én sem gondolhatok! - mondta. Muszuf legszívesebben az üres sírba lökte volna az öreget. Aztán leült egy fa alá és elgondolkodott, hogy vajon mi is történhetett.

Valószínűleg itt akartak átszökni a határon a szökevények. Ben Moorgen nagyon beteg volt. Lehet, hogy meghalt, aztán lelökték a szakadékba, hogy beadhassák ezt a mesét. Eltemették Moorgent meg Wagnernek is csináltak egy sírt. Ha nem bontották volna fel mind a két sírt, megoldódott volna az ügy. Így is tetemes egérutat nyertek a menekülők. Ezt is neki köszönhették. Két nappal előbb a reptéri jelentések között talált egy olyat, hogy egy néven ketten akartak belépni az országba. Az első tíz nappal előbb lépte át a határt a másik két napja reggel. Azért is figyeltek oda a vámosok, mert nagyobb kokain szállítmányt vártak. Az elsőnél nem találtak semmit. A másodiknál több kiló kokain volt. Muszuf oda utazott és megtudta, hogy az első nő személyleírása ráillik Adam Wagner feleségére, akinek az adatait a titkosszoli adta meg. Az asszony segíthetett a szökésben.

- Volt velük egy nő? - kiáltott oda a polgármesternek.
- Nem uram! - hazudta az, és minden ízében remegett. Visszatért az előző napi fogadalmához. Hisz arról csak ő tudott, hogy a lány a reptéren nem Eva Wagner volt. Miért ne szökjenek meg, hisz nem csináltak semmit? Úgy adja le a jelentést, hogy mind a ketten meghaltak. Kell egy szemtanú, aki látta őket beleesni a szakadékba. Felállt és a polgármesterhez lépett. Galléron ragadta és rákiáltott:
- Mi történt itt valójában? - a szegény kis embernek keze lába remegett.
- Az úgy volt nagyságos felügyelő úr, hogy ezek idejöttek egy kocsival. Az egyik nagyon beteg volt. Azt kérték, hogy hagy üssenek tábort odakint. Aztán este vittünk nekik étel. A beteg egyszer csak megbolondult, és neki ment a másiknak. Mind a ketten leestek. Az egyiket megtaláltuk, a másikat nem. Volt velük egy asszonyka azt átvitte Ali Hasszán a határon. - Khaleb Muszuf elővette a mobil telefonját és felhívta Abu Sehamot.
- Uram jelenteni szeretnék.
- Mondja!

- A határmenti Safwan falucskában megtaláltam Ben Moorgen és Adam Wagner sírját. Belezuhantak egy szakadékba. Ben Moorgent azonosítottam.
- Jól van fiam, jöjjenek vissza. - így hát visszahantolták a sírokat a nyombiztosítók visszamentek Bagdadba, Seham pedig visszavitte az autót a szomszéd faluba. Már alkonyodott, amikor ismét a helikopteren ült. Szólt a pilótának, hogy egy kicsit most repüljön be a határsávba. Két perc múlva meglátta, amit akart. Egy férfi és egy nő ment a hegyi úton, tevén.
- Mehetünk. - veregette meg a pilóta hátát. - Szóval Adam Wagner tényleg meghalt. - gondolta és megnyugodott a lelke, hogy az asszonyt nem árulta el.
Folytatások
3501
- Hol kezdjük az új életet?
- Az anyádnál, vagy New Yorkban, vagy Washingtonban. Ahol akarod. Nyugállományozott állami tisztviselő vagyok. A svájci bankszámlánkból vidáman megélünk életünk végéig. A nyarakat biztosan itt ebben a villában töltjük majd.
- Ez a tied? - kérdezte csodálkozva Eva.
- Nem az enyém, hanem a tied. Még nászajándékba vettem neked. Sajnos a küszöbön nem tudlak átvinni tekintve arra, hogy törött a karom és ketten vagytok. Kiszálltak a kocsiból és boldogan...
3928
Eva felült és gyöngéden szájon csókolta a férfit. Az egy pillanatra meghökkent, aztán felszínre törtek az érzései. Magához ölelte az asszonyt és forrón megcsókolta. A haját simogatta. Evának először lelkiismeret furdalása volt, de aztán úgy gondolta, hogy úgy kell Adamnak, ezt megérdemli, hisz ismét eltűnt a szeme elől. Ali Hasszán most hanyatt fektette és gyöngéden felemelte a hosszú leplet, amiben most is volt. Elkezdte a mellét simogatni, majd a keze lejjebb csúszott...
Előző részek
3078
Már mindenkinek elege volt az egészből. Üldözni egy olyan csoportot, akik semmit sem csináltak. Tudták, hogy a két amerikait milyen körülmények között ítélték el. Aztán meg ez az akció elvonta őket a rendes munkájuktól...
3096
Reggel kiosztotta a térképeket a négy heikopteren elhelyezkedő embernek. Az ötödik gépre Abu Sahem saját maga ült fel, és egy embert pedig otthagytak a rádió mellett. A mentőautót elérve sugáralakban indultak el. Négy teherautó és egy személykocsi után indították el az akciócsoportokat, de hiába. Már tíz óra is elmúlt, amikor észrevették a táborhely maradványait...
2799
Nekem már az is gyanús volt, hogy a sofőr úgy kiabált, hogy mért kell megállniuk, ha a sziréna szól. Aztán kinyitottam hátul az ajtót. Egy beteg volt csak benne, de úgy látszott, hogy nagyon rossz bőrben van. Egy női orvos az arcát kezelte le éppen. Volt még egy másik orvos is. Azzal beszéltem. Azt mondta, hogy azért van a kocsiban annyi orvos, mert a sebesült valami magas rangú ember. Aztán a beteg elkezdett köhögni, és vértköpött. Nagyon megijedtem, és tovább engedtem őket. De az mégis...
2848
Szorosan átölelték egymást, és szenvedélyesen csókolózni kezdtek. Amikor beteltek ezzel a játékkal, Adam felállt és odament a teherautóhoz. Kivette a takaróit, és a bokrok közé vitte. Eva letérdelt a rögtönzött ágyra, és ledobta magáról a csadort. Alatta semmi sem volt. Adam gyöngéden a hátára fektette...
2576
A rabszállító ismét elindult. A két motoros rendőr helyét felváltotta két ismeretlen. Húsz perc őrült vágta után ismét megálltak.
- Húzódjanak olyan hátra, amennyire lehet! - szólt egy ismeretlen hang. - Fel kell robbantani az ajtót. - a robbanás után felpattant az ajtó, és ők a tisztuló füstködön keresztül egy burnuszos asszonyt pillanthattak meg. A nő most fellépett a kocsira és megszólalt:
- Üdvözlöm önöket a „Kimentem a férjemet a halál torkából” nevű járaton!
-...
Hasonló történetek
7241
Eva boldogan nyugtázta az üzenetet. Hát nem hiába jött ide. Felment a lakosztályba, beült egy kád, forró vízbe, majd mikor már teljesen átjárta a jótékony meleg, felfrissülve ült le a fésülködő asztalhoz, hogy végre ismét igazi nőt varázsoljon magából...
3930
Eva letette a kagylót, majd kiment a fürdőbe és megmosta az arcát. Aztán leült a hálószobába vezető lépcsőre.
- Legalább egy üveg konyakot hagyhattál volna nekem! - gondolta. Nem gyújtott villanyt, csak ült ott fáradtan, és az agya teljesen üres vol...
Hozzászólások
Mellesleg ·
Mellesleg mi a véleményetek erről a történetről?

AmandaAdmin ·
Kedves Felhasználók! A tortenetek csapata új társkereső oldalt indított. Ismerkedés meleg férfiaknak: WWW.BOYSXX.SITE Ismerkedés heteroszexuálisoknak: WWW.TEENSFK.SITE Ezer erotikus történetet gyűjtenek össze ott, vannak ismeretségek és kommunikáció. Meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon. Az ingyenes regisztráció továbbra is nyitva áll

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Ha nem akarsz lemaradni: