Ha nem akarsz lemaradni:

Értesülj a legfrissebb történetekről első kézből ott, ahol akarod!

BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ
Legfrissebb történetek:
Betekintés az isteni önértékelésbe.
Itt a történetem folytatása, jó szórakozást :)
Ismét érkezem egy résszel, jó szórakozást :)
kortárs, epika, próza, elbeszélés, novella
Egy rövid közbevetés Madách Imre klasszikusához.
Friss hozzászólások
annam26: Tetszett! Annyit megjegyeznék,...
2018-06-20 15:46
balurocco: Köszi a kritikát elkészült a m...
2018-06-17 22:39
Deakjanika: Nagyonjóírás folytazsd!
2018-06-17 16:21
JuS: Bájos kis szösszenet. :)
2018-06-14 20:48
JuS: Biztos velem van a baj, de nek...
2018-06-14 20:38
Legnépszerűbb írások:
pff
Barbara, Kedves!<br /> A villamoson láttam meg a nevetésedet, mintha csak Te lennél, akkor...
Legnépszerűbb szerzők:

Két dorong a sötétben

Két dorong a sötétben
Ardillen gyönyörű városára fekete homály borult, mióta a korcslények betörték kapuit. Ezek az ocsmány teremtmények eddig barlangok mélyén, mocsarak posványában rejtőztek, de összeverődött hordáik nemrég elözönlötték házainkat. Testük jobban ellenállt a természeti erőknek, mint a mienk - gyenge embereké, és roppant izmaikkal, éles karmaikkal nem vehettük fel a versenyt, egyszerűen elsöpörték harcosaink minden ellenállását.
Gusztustalan és otromba példányaik most ott ülnek Ardillen fellegvárában, míg mi félve éljük a rabszolgák sanyarú életét. A nőket nem bántották igazán, noha társnőim vihogva rebesgették, hogy egyikünk sem marad majd érintetlen, nekem sokáig szerencsém volt. Rosszakaróim terebélyes testalkatommal élcelődve magyarázták a dolgot, mondván, hogy én még a rusnya korcslényeknek sem kellek. Persze az is lehet, az irigység mondatta velük, hiszen közülük sokat láttam véres karmolásokkal, kisírt szemekkel előjönni a kukoricásból. Engem nem kínoztak meg, nem erőszakoskodtak velem, de tudtam, hogy ez nem marad így örökké.
Egyik este kimerülten ballagtam Ardillen tüneményes házai között, amikor sötét alakra figyeltem fel, aki egy kapualjban állt. A közelébe érve, láttam, hogy ő is észrevett, sőt árgus szemekkel néz. Egy korcslény volt! Pár lépést tettem csak meg, mikor kilépett az árnyékból, és kacsázó járásával követni kezdett. Nem volt sokkal magasabb egy embernél, de roppant vállai, hosszú és vaskos kezei, busa feje igen félelmetes és férfias benyomást kölcsönöztek alakjának, egyedül a lábai tűntek nevetségesen rövideknek és görbének. Nevetni azonban nem volt kedvem, inkább a lábaimba költözött remegést próbáltam csillapítani, majd lépteimet szaporázva egy sikátor felé vettem az irányt. Gondoltam, a sötét utcán keresztül hamar eltűnhetek a szeme elől. Így is történt. A széles alak lassan követett görbe lábaival, és én megkönnyebbülve fordultam be a sarkon. Számításomba azonban hiba csúszott, mert szerencsétlenségemre, pont egy másik korcslény karjaiba szaladtam.
Termetes kan volt, magasabb, mint a társa, aki elől menekültem. Azonnal torkon ragadott, mikor beleütköztem, talán azt hitte, meg akarom támadni. Gurgulázó szavakkal vartyogott valamit, de hiába kapálóztam, nem engedett el. Ekkor ért oda görbe lábú fajtársa. Érthetetlen nyelvükön váltottak néhány szót, sűrűn bólogattak egymás felé, miközben engem méregettek. Ezt már nem bírtam tovább, sikoltva kiáltottam segítségért, de leigázott városunkban nem sok remény volt rá, hogy bárki is a segítségemre siessen, pláne két ilyen idomtalan alak ellenében.
A magasabb korcslény azonban nem bízott semmit a véletlenre. Vagy talán a keze volt gyorsabb, mint a gondolatai, mert hatalmas bunkót vett elő, és az éjszaka csillagfénye elhomályosodott előttem, akkora ütést kaptam a fejemre.
Dohos pocsolyaszag ütötte meg az orromat, amikor felocsúdtam. Tekintetem sötét pince mennyezetén futott végig, majd körülnézve, erős bőrruhámat szétszaggatva találtam magam mellett. Meztelenül és kiszolgáltatva feküdtem a nedves kőpadlón, s felettem ott magasodott a két korcslény kan.
Ha addig kétségeim támadtak volna szándékaik felől, ekkor már világossá vált előttem céljuk: a görbe lábú éppen akkor oldotta meg az övét. Közelről láthattam combjának kékes árnyalatú és rücskös bőrét, tekintetemet azonban a lábai között lelógó óriási hímtag kötötte le. Lankadtan is akkorának tűnt, mint az alkarom! Tüzes bizsergés szaladt végig a gerincemen, sose láttam még ekkora faszt. Azt hiszem, a nagyságán kívül a színe izgatott fel igazán, mert nagydarab világító húsként vöröslött a helység homályában, éles kontrasztot alkotva a korcslény bőrének hideg sötétségével.
Vajon milyen lehet, amikor ez az óriás behatol egy pinába? – támadt fel bennem a gondolat, de azonnal meg is rémültem.
Viaskodtam a rám szakadó vággyal, próbáltam úrrá lenni izgalmamon. Bőrömet ekkor furcsa melegség járta át, mert a másik korcslény hatalmas szája mellemre cuppant. Vastag nyelv szántotta végig érzékeny bőrömet, de a száj nem sokat időzött a lényegtelen részeken, kifordult ajkaival rátapadt, hogy bekebelezze bimbómat.
Sok mindent lehetett mondani a melleimre, de azt, hogy kicsik, azt semmiképp sem. Az a korcslény azonban óriásira nyitotta húsos száját, majd kínos lassúsággal nyelni kezdte teljes nagyságában lelógó emlőimet. Megkövülten figyeltem, ahogy vöröslő ínye szorosan rátapad, és közben leírhatatlan érzések indultak meg zsigereimben. Mellem teljesen eltűnt irdatlan szájában, míg éreztem, hogy nedves nyelvét ide-oda mozgatja belül. Kellemesen erős szívás és szorítás fogott béklyóba, mellbimbóm pedig félelmem ellenére vérrel teli keménységgel reagált. Mikor a korcslény éles fogai végigszántottak bőrömön, az a képzetem támadt, hogy egy harapással le fogja tépni ékességemet.
Ragadozóként tapadt rám rémisztő feje, élősködőként csüngött testemen, mintha tépni, zabálni akarná húsomat, mire a rémület megbénított. Hangos sikoltással adtam hangot félelmemnek, de kiáltásom fülledt hörgéssé alakult át, mert az éhesen mozgó eleven nyelv és a húsos ajkak masszírozására teljesen felhevültem.
Szégyenemben elfordítottam a fejemet, de akkor újra megláttam a hatalmas vörös faszt, a szemeim előtt lengeni. Gazdájának egyik karmos keze a fenekembe markolt, a másikkal pedig megragadta saját hímtagját, és a mellemre csapott vele. Széles szája vigyorba fordult, láthatóan nagyon tetszett neki a látvány, ahogy szétterült mellem megrengett. Fallosza kígyóként vonaglott rajtam, majd ismét vesszőzött, csapkodott vele. Láttam, ahogy duzzad eközben. A hossza nem változott, már eddig is a térdét verte, de ezután még jobban megvastagodott, lüktető erek jelentek meg rajta, és hamarosan úgy megmerevedett, hogy kemény dorongnak éreztem ütéseit. Tompán csillogott vörös sziklakeménysége, meredten néztem, ahogy közeledik ajkaimhoz. Ijedt pillantásom a korcslény véreres szemeire esett, de már ő is látta: hiábavaló próbálkozás lenne kicsi számba erőltetni, úgysem férne bele. Annál is inkább, mert az elképesztő fasznak a makk volt a legvastagabb része. Lilásvörös golyó feszült a csúcsán, mintha egy kígyó feje lenne, de nekem inkább bunkósbotot juttatott az eszembe, ahogy a mellemet verte vele.
Talán védekezésből, talán azért mert elemi erővel tört rám a vágy, hogy megérinthessem, váratlanul megmarkoltam. Forrósága azonnal olajat öntött az ölemben parázsló tűzre, és cseppet sem meglepve tapasztaltam, hogy ujjaim hegye nem találkozik, mikor átfogom. Annyira vastag volt! Keményen lüktetett a kezemben, így közelről láttam csak igazán, milyen hatalmas. A makkja az öklöm méretével vetekedett, hosszán négy marok is elfért volna kényelmesen. Nekem azonban csak egy szabad kezem volt, mert a fél oldalamat mozdítani sem bírtam, hiszen a másik korcslény még mindig teljes nagyságában beszívta mellemet, miközben a földre szorított. Ekkor a szabad kezem önkéntelenül megmozdult. Nem emlékszem, hogy akartam volna, mégis húzogatni kezdtem az óriási faszon az ujjaimat. A felülete furcsán érdes volt, rücskös gümőkkel szabdalt, és ekkor értettem meg, miért olyan vörös.
Nem volt rajta bőr!
Ez a felismerés még jobban felajzott, úgy éreztem, eleven húst markolok, bár érdes felülete undorítónak tetszett, mégsem taszított, inkább mágnesként vonzott különössége, és akkor nagyon, de nagyon kívántam, hogy testem mélyére hatoljon. Nem tudom, mi ütött belém, a szájamhoz húztam, nyelvemmel nyalogattam, miközben ujjaim vadul huzigálták teljes hosszában.
A hatalmas kan torkából borzalmasan mély morgás tört elő. Éreztem, hogy karmos ujjai belemélyednek fenekem puhaságába, miközben szinte égetett érintése. Megbűvölve figyeltem, ahogy képtelen szája kinyílik, majd előtűnnek éles fogai, és erre bennem is olyan állatias ösztönök törtek fel, amiket eddig nem ismertem. Kéjes nyögéssel reszkettem meg. De a mellemet szopó korcslény is megérezhette a változást, mert széles orrlyukaival nagyot fujtatott, hangos cuppanással kiengedte szájából kellemesen meggyötört mellemet, és ő is fölém térdelt. Ezután egy mozdulattal kiszabadította alám szorult kezemet, és ágaskodó farkához tolta.
- Grommalg, brindazza – fröcskölte nyáladzó szájjal.
A szavakból egy kukkot sem értettem, mégsem kellett tovább magyaráznia, izgatottan nyúltam férfiassága felé. A sötétben azért nem láttam, mert teljesen fekete volt rajta a bőr, csak szerencsés ujjaim érezték feszes és forró keménységét. Azt hiszem, önkívületbe kerültem, mert már nem tudtam, de nem is akartam uralkodni magamon. Mind a két kezem, élettől lüktető kemény falloszokat markolt!
A magasabb korcslényé hegyes volt, rövidebb, mint görbe lábú társáé, ám a tövénél iszonyúan megvastagodott. Reszkettem, majdnem ájulásba estem az izgalomtól, és éreztem a combjaim között csorgó nedvességet, míg agyamban kétségek támadtak. Itt fogok szétszakadni és elvérezni, ebben a dohos pincében, ha az óriási faszok akármelyike is belém hatol! – rémültem meg. Felajzott testem azonban nem aggódott. Olyan hevesen reagált a karmos mancsok durva markolászására, hogy úgy éreztem, elolvadok a gyönyörtől.
A görbe lábú korcslény azonban nem hagyott időt gondolkodni, eltaszította kezemet, felhúzta vaskos combjaimat, és a lábaim közé térdelt. Fenekem közben addig emelkedett, hogy melleim lapult lankái fölött megláthattam húsos szeméremdombomat. Robogott bennem a vér, és még a füleimben is éreztem lucskos pinám heves lüktetését, de ami ezután történt, arra csak homályosan emlékszem.
Gyönyörűséges köd ereszkedett rám, és a pince sötétje eltávolodott. Nem láttam már a korcslények rücskös testét, nem éreztem a kőpadló hidegét. Tűz öntötte el bensőmet, és minden ragyogóan kifényesedett.
Amikor csiklómhoz hozzányomódott a kemény dorong, szeméremajkaim magadóan szétnyíltak, mint egy virágkehely. Amikor a bunkós fasz végigszántotta résemet teljes hosszával, éreztem ölem legmélyén, hogy titkos alagutam kitárva várja a behatolást.
Összerándultam a kéjtől. El sem hittem, hogy létezik ilyen erőteljes érzés. Minden aggályom elszállt, erőtlenül tűrtem, hogy a korcslény fel-le húzgálja nedveimtől csatakos falloszát a pinámon, és azt sem bántam volna, ha belehalok a hús-vér dorong első döfésébe, annyira akartam, hogy belém merüljön teljes nagyságával. Sóvárogva, de egyben félve, majd az izgalomtól remegve csuktam be szemem, és vártam a könyörtelen fájdalmat, de a döfés a számat érte először, mert a másik korcslény az ajkaim közé nyomta hegyes faszát.
Két kezemmel ragadtam meg, mintha életmentő kötél lenne, de ujjaim együttesen is alig érték át a tövét. Ajkaim úgy tapadtak végére, mint a csecsemő anyja kebelére. Távolabbról hegyesnek tűnt, de kicsi szám nem sokat tudott befogadni belőle, csak a makkja fért be fogaim közé. A korcslényt azonban nem érdekelte ez, mélyebbre nyomta, egészen le a torkomig, hogy fogaim belemélyedtek lüktető bőrébe. Azt hittem megfulladok, sípolva kapkodtam az orromon a levegőt, és a faszra kulcsolódó kezeimmel dörzsölni kezdtem rücskös bőrét. Erre kintebb húzta a számból, már a nyelvem is be tudott indulni, és homályosan láttam torz arcán, milyen jól esik neki a kényeztetésem. Egész bensőmet megremegtette, ahogy mélyen felnyögött. Átható hangja betöltötte a földalatti pincét, és én elgyengülve élveztem a keverék kanok férfias mordulásait.
A görbe lábú azonban hamar megunta a piszmogást, falloszának bunkós végét résemhez illesztette. A pinám ellenállt, szisszenve tágult egy darabig, majd a forró makk félúton megállt. Olyan keményen feszítette hamvas lyukamat, hogy azt hittem szétszakít, aztán váratlanul megszűnt az érzés. Nem láttam, mi történik, mert a másik korcslény alteste eltakart előlem mindent, csak a számba csúszkáló hímtag nyállal síkosított bőre fénylett szemeim előtt. Ekkor heves melegség öntötte el ágyékomat, amibe beleborzongtam. Úgy éreztem, valami beszippantja a pinámat, mintha egészében be akarná kapni, és csak szívja, zabálja. Azt hittem elájulok! Nincs rá más szó: zabálta, habzsolta. Puhán és keményen, nagyajkastól és csiklóstól, bőröstől és szőröstől nyelte el.
Hamar kitaláltam, mi történt. A korcslény széles ajkai fogták körbe, mialatt hosszú nyelve belém olvadt!
Válaszul, ágyékom fröcskölve ontotta nedveit. Altestem szinte elfolyt abban a sikamlósan puha szívásban, és furakodásban, melyet a nyalás okozott. A csodálatos érzés azonban olyan hirtelen megszűnt, mint amilyen váratlanul rám tört, és újra éreztem az elképesztő fasz feszítését résemen. De ez sem tartott sokáig, mert toccsanó hangot hallottam, a feszítő érzés enyhült, és valami lassan kúszott felfelé, testem kibírhatatlanul forró nyílásának mélyén.
Az öklömnyi makk bejutott! Beleszédültem, és sikoltottam volna a gyönyörtől, ha a szám nem lett volna teletömve. Ám helyette nagyot, remegőset sóhajtottam, és a következő pillanatokat nehéz leírnom. Éreztem, ahogy a bunkós makk elindul a már nagyon lucskos résemen beljebb, egyre beljebb, mintha meg sem akarna állni. Eközben olyan érzéseket keltve szántotta végig hüvelyem falát, amiket nem tudok szavakba önteni. Vibrált és remegett mindenem, amíg lassú lendülettel tolta belém a farkát. Milliméterről milliméterre erősödött a teljesség igézete, ahogy mélyebbre és mélyebbre jutott a testembe, és semmit sem kívántam jobban, mint ezt az érzést.
A magasabb korcslény ekkor kihúzta farkát a számból, és mellénk állt. Kíváncsian szemlélte társa próbálkozását. Felnézve én is láttam, hogy a bunkós végű, óriási fasz miként merül el bennem. Körülbelül egy harmada látszott már ki, amikor tolakodása megállt. Fájdalom hasított belém, azt gondoltam, most vadul belém döfi, de a keverék nem erőltette, ugyanolyan lassan, mint ahogy betolta, húzni kezdte kifelé.
Csak csúszott és csúszott az óriási fasz. Úgy bújt elő, mint egy élőlény, és én akadozó lélegzettel néztem vörösen előtűnő nagyságát. Ahogy kilátszott a pinámból, még izgalmasabbnak tetszett, mint amikor a kezembe foghattam. Közben a hüvelyem falát újra végigszántotta belülről, és arra gondoltam, ehhez hasonló gyönyör nem létezik több a világon. Aztán feszíteni kezdte résem szűk bejáratát, én ismét a fájdalom határára kerültem, de nem bukkant elő teljesen, és a rám törő gyönyör még édesebb lett, mikor újra elmerült titkom mélyén.
A másik kan hangjára eszméltem. Türelmetlenül gurgulázott és mutogatott, mire az engem hágó korcslény állatias indulattal gyorsított mozgásán, izmos alteste hatalmasakat lökött rajtam. Hasam remegett, omlós melleim fel-le mozogtak, és tagjaimat kellemes zsibbadtság töltötte el. Csak a bennem nyomakodó elképesztő fasz reszelését éreztem. A pinám tocsogott, cuppanó hangokat hallatott, mintha örömében csámcsogna a különleges falaton, mohón falta és szívta magába a sziklakemény húsrudat. Ám a magasabb korcslénynek elfogyott a türelme, ő is meg akart dugni. Egy darabig vitatkoztak, majd a görbe lábú hevesen megragadott, karjaiba kapott, mintha pihéből lenne a testem, miközben a farkát ki se húzta belőlem. Ez még nem is lett volna baj, de amikor felállt, én a súlyomnál fogva ráereszkedtem a hímtagjára. Bár tartott kezeivel, én pedig a nyakába kapaszkodtam, mégis olyan hirtelen merült el bennem irdatlan fasza, hogy felkiáltottam a fájdalomtól.
Mintha karóba húztak volna, pihegtem lankadtan, és próbáltam legyőzni a gravitációt, amikor váratlan segítséget kaptam a másik korcslénytől, aki mögém került. Ő is megragadott, és akkor már derengett bennem a felismerés, majd rémülten jöttem rá, mit is akarnak. Testem két brutálisan erős kan között vonaglott a levegőben, és nem tehettem semmit az ellen, hogy mindketten belém hatoljanak - ráadásul egyszerre – képtelenül hatalmas falloszaikkal! Ám ez alkalommal az értelem csődöt mondott elmémben. Ahelyett, hogy szabadulni próbáltam volna, vadul szorítottam egyikük izmos karját, párnás combjaim nekifeszültek, és izgatottan vártam végzetemet. Még a kiszolgáltatottság érzése is lökést adott izgalmamnak, mert tudtam: hiába kérném őket bármire, egy fikarcnyit sem értenének belőle, vadul és érzéketlenül meg fognak hágni.
A magasabb korcslény feljebb emelt, mire a bunkós fasz félig kihúzódott belőlem, majd hamarosan megéreztem a segglyukam közelében is egy hímtag szurkálódását. Hegyes makkja azonban nem talált be sehogy sem, ezért gazdája karmos kezével keresgélte a szűk nyílást, majd amikor megtalálta, nem egy, hanem két ujját is belenyomta egyszerre. Fájt, de az ujjazásra lazultak izmaim, és amikor kihúzta hegyes karmait, felüdülés volt gömbölyű makkja. Szinte éreztem, ahogy finoman megnyílik seggem bejárata, és engedni kezd a tolakodó keménységnek. A korcslény nem finomkodott, egyszerűen ráengedett ágaskodó farkára, és makkja simán átbukott a bejáraton.
Ezután már nem fájt. Mintha lelassult volna az idő, amíg a behatolás tartott. Nyögtem, visítottam, de már nem tudtam, hogy a gyönyörtől vagy az izgalomtól. Fokozatosan tágultak gyűrűsizmaim, minden milliméterrel szélesebbre és szélesebbre, még aprókat mozogtam is, fészkelődtem a kúpos faszon, hogy mélyebbre nyomulhasson belém. Megállítani már úgysem lehetett, mivel a magasabb korcslény ellenállhatatlan állhatatossággal nyomott lefelé, és én önkívületben fogadtam magamba tövig keménységét.
Ketten nyársaltak fel. Fasz a seggemben, fasz a pinámban, irdatlan méretekben. Ültem bennük, mégis úgy éreztem, lebegek, miközben zihálva szorították össze a testem.
Hátulról vastag fütykös feszített, amelyre szűk fenekem szorult rá, míg elölről könyörtelen dorong tömött meg, de úgy, hogy teljesen kitöltötte hüvelyem bejáratát. Rászívtam magamat, mint egy száj, úgy éreztem tőle, mintha tűzben égnék, és közben megszűnt a világ létezni. Egyedül lyukaim alagútja létezett, az volt az új testem, amibe befogadtam minden rajtam kívülállót, és ezzel elértem a tökéletességet, csordultig teltem az édes élettel. Kellemes zsibbadtság töltötte fel tagjaimat. Kemény izmok szorítottak, hájam izzadt bőrön csúszkált, miközben a hatalmas dorongok földöntúli mámorral dörzsöltek és döfködtek.
Nem akartam, hogy vége legyen, és a korcslények egyre jobban bevadultak. Hol az egyik, hol a másik rogyasztotta meg a térdét, s ilyenkor valamelyik isteni fasz érzékien végigszántott bennem. Azt gondoltam, két pinám van. Egy idő után már azt sem tudtam, merre járnak bennem az óriási rudak. Mint két kakaskodó harcos, úgy küzdöttek lyukaimban, sűrűn éreztem, ahogy egymásnak feszülnek és préselik egymást titkos alagútjaim közös falán keresztül, merev kardokként vívnak a kielégülésért. Lyukaim minden ellenállása megszűnt. Tocsogó falánksággal fogadták magukba az eleven kardokat, egészen a tövükig, lazán ölelték körbe kellemesen kínzó vastagságukat teljes hosszukban.
A végletekig felajzott kanok hevesen dobálták súlyos testemet, és már én is vonaglottam. Az ütközések a bennem csúszkáló faszokat is erősebben mozgatták. Fel-le hintázott a mellem, nyögtem, sikongtam a szorításukban, és olyan örömet kaptam, amit soha korábban. Majdnem belebolondultam a kéjbe.
Annyira dobáltak, hogy néha valamelyik dorong kicuppant belőlem, de azonnal vissza is talált teljesen kitágult réseim valamelyikébe. Ezután gyorsult a tempó, már kisebbeket mozogtak, végül úgy összeszorították a testemet, hogy a csiklómat is dörzsölte egyikük rücskös alhasa. Erre hüvelyem vad rángásokba kezdett, fröcskölve csorogtak nedveim, engem pedig olyan erős hullámokban ért el a gyönyör, hogy úgy éreztem, nincs is már testem, csak zuhanok lefelé súlytalanul, valami megfoghatatlanul feneketlen mélységbe.
A korcslények hörögve élveztek belém, de akkor már jártányi erőm sem maradt. Csak zokogtam, sírtam a gyönyörűségtől, amikor a két isteni fasz kicsusszant keményen megostromolt lyukaimból, és sokáig feküdtem aléltan a dohos pince hideg kőpadlóján, még mindig lázban égve a gyötrelmesen örömteli kielégüléstől, akkor is, amikor a két kan már messze járt.
Éhes lyukaim bizsergetően kitágulva tátongtak, és hogy borzasztó hiányérzetemet pótoljam, ökleimmel töltöttem meg ásító ürességüket. Már cseppet sem csodálkoztam azon, hogy mindkét kezem csuklóig elmerült bennük, úgy zuhantam valami kellemes eszméletlenségbe, hogy közben ujjaim testem feltárult mélyét simogatták, és innentől kezdve nem tudtam úgy gondolni a korcslényekre, hogy be ne nedvesedett volna résem…
Hozzászólások
További hozzászólások »
nagyjozsef ·
ez kiràly törtènet mikor lessz a folytatàsa

stevler ·
Hangulatos és egyben érdekes írás. Ügyes, fantáziadús kísérlet.
Tetszett, gratulálok!

Ószeress ·
Ezt már olvastam, Bogu ufó kaland címmel.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Ha nem akarsz lemaradni: