Tortenetek.hu szabályzat

1./

system_check

A tortenetek.hu oldal tulajdonosa, fenntartója a Publisher Hungary Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Könyves utca 1.; nyilvántartási szám: 06-09-015503; adószám: 22698566-2-06; [email protected]). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Publisher Hungary Kft..
A felhasználók adatait a Publisher Hungary Kft. kezeli.

Az oldal üzemeltetését a Publisher Hungary Kft. megbízása alapján a World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-293552; adószám: 23701764-2-41; [email protected]) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: [email protected]
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.


2./
A Tortenetek.hu-n bármilyen feltöltést csak azok a tagok tehetnek meg, akik elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy azok be nem tartása esetén a Tortenetek.hu üzemeltetői, cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználói a feltöltött tartalmat, a hozzászólást, vagy a regisztrációt törölhetik.

3./
A Tortenetek.hu egyes regisztrált felhasználói cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkeznek. Cikkszerkesztői jogosultságot kapnak azon felhasználók akik a jelen szabályzat közzététele - 2011. június 25. - előtt a Tortenetek.hu oldalon jogosultak voltak cikkeket közzétenni. A cikkszerkesztői jogosultság megszűnik, ha:
- A felhasználó regisztrációját törli;
- A felhasználó regisztrációja jelen szabályzat alapján törlésre kerül;
- A felhasználó cikkszerkesztői jogosultságáról lemond;
- A felhasználó több, mint harminc napig nem lép be az oldalra.

4./
Amennyiben valamely felhasználó cikkszerkesztői jogosultsága megszűnik, az ilyen jogosultsággal rendelkező többi felhasználó a jogosultságot átadja azon felhasználónak, aki a jogosultság megszűnését megelőző három hónapban az 6. pont szerint cikket írt, és akinek jogosultsággal felruházására a legtöbb jogosultsággal rendelkező tag szavaz.

5./
A Tortenetek.hu üzemeltetője semmilyen formában nem tesz javaslatot a cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználók személyére, kiválasztásukban nem vesz részt. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy - amennyiben azt a felhasználók tevékenysége indokolja - növelje a jogosultságok számát. Az így kiadott jogosultságokat a 4. pontban írtak szerint kell kiosztani.

6./
A Tortenetek.hu lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált felhasználói saját cikkeiket elhelyezzék az oldalon. Cikkek írására azok a regisztrált felhasználók jogosultak, akiknek ezt a jogot valamely a cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználó megadja, és ehhez a szükséges hozzáférést biztosítja. A hozzáféréshez szükséges bejelentkezési nevet és jelszót a cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználó adja meg.

7./
A 6. pont alapján cikket írók a 9-10 pontokban írtakat tudomásul veszik. A Tortenetek.hu a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. A rendszeresen jogsértő tartalmat közzétevő felhasználó regisztrációját a Tortenetek.hu törölheti. Ebből a szempontból jogsértő a tartalom, ha annak eltávolítását a jogosult kéri, és a kérésnek a Tortenetek.hu helyt ad.

8./
A 6. pont alapján írt cikkek vonatkozásában a Tortenetek.hu csak a közzététel helyét - a tárhelyet - biztosítja. A közzétett cikkeket a Tortenetek.hu nem ellenőrzi, azok írására, tartalmára, gyakoriságára, illusztrálására, egyéb jellemzőire nézve semmilyen ajánlást, megbízást nem ad. A felhasználók az így írt cikkeikért ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt. A felhasználók által írt cikkek írását illetően tehát a Tortenetek.hu:
- Nem kezdeményezi cikkek írását;
- Nem korlátozza a cikkek közzétételét oly módon, hogy az csak meghatározott felhasználók számára legyen látható;
- Az elkészített cikkeket nem választja ki közzétételre, azokat nem változtatja meg;
- A cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználók tevékenységét nem befolyásolja, velük semmilyen jogviszonyban nem áll.

9./
A Tortenetek.hu-n található fórum célja, hogy a http://www.Tortenetek.hu/ weboldalon található cikkekhez, témákhoz kapcsolódó véleményeknek, megjegyzéseknek és hozzászólásoknak helyt adjon, valamint az oldal nem megfelelő működésével kapcsolatos észrevételek jelzését lehetővé tegye.

10./
Minden cikkért, üzenetért, csatolásért (kép, hang, videó és egyéb média) a hozzászólás írója vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; a Tortenetek.hu üzemeltetői / moderátorai / munkatársai nem vállalnak felelősséget - saját hozzászólásaikon kívül - a fórumra / cikkekben elhelyezett üzenetekért, csatolásokért (kép, hang, videó és egyéb média).

11./
A felhasználó a cikkírási, cikkszerkesztői jogosultságot, valamint a fórumot csak saját felelősségére használhatja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

12./
Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Tortenetek.hu által tárhelyszolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, felhívhatja a Tortenetek.hu-t a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Tortenetek.hu igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

Ajánlott oldalak